Colorit

Ընդհանուր Դրույթներ

Մուտք գործելով Coloritgyumri.am ինտերնետային կայք, Դուք ընդունում եք հետևյալ դրույթներն ու պայմանները, որոնք սահմանում են գնորդի կողմից հեռակա կարգով ինտերնետ խանութի միջոցով ապրանքներ ձեռք բերելու կարգն ու պայմանները: Խնդրում ենք ուշադիր կարդացեք բոլոր մանրամասները:

Coloritgyumri.am ինտերնետային կայք մուտք գործելով, ուսումնասիրելով, օգտագործելով և ինտերնետ խանութից ապրանք պատվիրելով Դուք վստահեցնում եք կազմակերպությանը, որ համաձայն եք ընդհանուր դրույթների ու պայմաների հետ:

 • Coloritgyumri.am-ն ապահովում է Ձեր գաղտնիության պահպանումը:
  Այս կայքից օգտվելիս Ձեր նույնականացման համար Ձեզնից որոշակի ինֆորմացիա պահանջվելու դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ այն կօգտագործվի բացառապես սույն գաղտնիության քաղաքականության համաձայն կարգով:
 • Coloritgyumri.am կարող է երբեմն փոփոխել սույն քաղաքականությունը՝ թարմացնելով այս էջը:
 • Տեղեկությունները պահանջվում են Ձեր կարիքները հասկանալու և Ձեզ մատուցվող ծառայության լավագույն որակն ապահովելու համար, ինչպես նաև հետևյալ մասնավոր պատճառներով.
 1. Մենք կարող ենք պարբերաբար նոր պրոդուկտների, հատուկ առաջարկների և մեր կարծիքով Ձեզ հետաքրքրող այլ տեղեկությունների մասին տեղեկատվական նամակներ ուղարկել Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեին.
 2. Ժամանակառժամանակ մենք կարող ենք Ձեր տվյալներն օգտագործել նաև շուկայական հետազոտությունների նպատակով էլեկտրոնային փոստի, հեռախոսի կամ փոստի միջոցով Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար.
 3. Ձեր տեղեկությունները կարող են օգտագործվել կայքը Ձեր հետաքրքրություններին համապատասխան կարգավորելու նպատակով.
 4. Մենք երրորդ անձանց չենք վաճառելու, չենք տարածելու կամ փոխանցելու Ձեր անձնական ինֆորմացիան։
 • Պարտադիր նախապայմաններից մեկն է , որ Ձեր 18 տարին լրացած լինի ևպատասխանատվություն կրեք Ձեր գնումների համար ։
  Եթե Դուք դեռ չափահաս չեք, խորհուրդ է տրվում կայքից օգտվել ծնողների կամ օրինական խնամակալի հսկողությամբ։
 • Կայքում օնլայն վճարումների ժամանակ անհրաժեշտ անձնական եւ քարտային տվյալները մուտքագրվում են միայն համապատասխան վճարային համակարգերի / բանկի պաշտպանված էջերում: Նշված տվյալները Կայքում չեն պահպանվում:
 • Coloritgyumri.am – ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխություն մտցնել իր դրույթներում եվ պայմաններում, նախապես այդ մասին չտեղեկացնելով։

Վճարման միջոցներ

Կայքում վճարումը կատարվում է կանխիկ՝ապրանքը ստանալու պահին կամ քարտային վճարումով Ameria բանկի էջում։

 

Ապրանքի վերադարձ և փոխանակում

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին, մինչև ապրանքը ստանալու փաստաթուղթը ստորագրելը, կամ  առաքչի ներկայությամբ` ստորագրելով առաքչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը. այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում: ՀայՓոստ-ով ստացած առաքանին պետք է ստուգել տեղում խնդիր առաջանալու դեպքում կապնվել մեզ հետ։

Coloritgyumri.am ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց (կամ ՀայՓոստ-ից հեռանալուց) հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես գրասենյակում առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Գնված ապրանքները չեն կարող վերադարձվել  եթե պատրաստվել են պատվերով։

Գումարի վերադարձ.

Գումարի վերադարձը տեղի է ունենում  նույն պահին։

Վերադարձված ապրանքների գումարների ետ վճարումը իրականացվում է միայն այն եղանակով, որով ստացվել է այդ վճարումը: Օրինակ՝ եթե Դուք վճարել եք վճարային քարտով, ապա գումարը չի կարող վերադարձվել կանխիկ և կվերադարձվի քարտային գործարքը չեղարկելու միջոցով:

Պատասխանատվություն

ա) Կազմակերպությունը պատասխանատու է ցուցադրված ապրանքի նկարագրությանը և փաստացի ապրանքի համապատասխանության համար։

բ) Պատասխանատու է կորած, չառաքված և հասցեատիրոջը չհասած պատվերի համար:

գ) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից, ապրանքի էջում ներկայացված նկարագրության, սխալ ընկալման համար:

դ) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից տվյալների սխալ լրացման հետևանքով առաջացած խնդիրների համար։

ե) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից սխալ լրացրած պատվերի հայտի, հասցեի սխալ տրամադրման պատճառով առաքանին երրորդ անձին ուղարկվելու կամ հանձնվելու համար։

զ) Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում առաքանու այն ուշացումների համար, որոնք տեղի են  ունեցել ֆորս մաժորային իրավիճակներում( հրդեհ, հոսանքի բացակայում, համակարգի անսարքին վիճակ և այլն):

Առաքում

 • Գյումրու տարածքումառաքումը կատարվում է ընկերության առաքիչների միջոցով։
 • Երևան,ՀՀ մարզեր,Արցախ և Արտերկիր առաքումը կատարվում ՝«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի  միջոցով

 

Մուտք գործելով Coloritgyumri.am ինտերնետային կայք, Դուք ընդունում եք հետևյալ դրույթներն ու պայմանները, որոնք սահմանում են գնորդի կողմից հեռակա կարգով ինտերնետ խանութի միջոցով ապրանքներ ձեռք բերելու կարգն ու պայմանները: Խնդրում ենք ուշադիր կարդացեք բոլոր մանրամասները:

Coloritgyumri.am ինտերնետային կայք մուտք գործելով, ուսումնասիրելով, օգտագործելով և ինտերնետ խանութից ապրանք պատվիրելով Դուք վստահեցնում եք կազմակերպությանը, որ համաձայն եք ընդհանուր դրույթների ու պայմաների հետ:

 • Coloritgyumri.am-ն ապահովում է Ձեր գաղտնիության պահպանումը:
  Այս կայքից օգտվելիս Ձեր նույնականացման համար Ձեզնից որոշակի ինֆորմացիա պահանջվելու դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ այն կօգտագործվի բացառապես սույն գաղտնիության քաղաքականության համաձայն կարգով:
 • Coloritgyumri.am կարող է երբեմն փոփոխել սույն քաղաքականությունը՝ թարմացնելով այս էջը:
 • Տեղեկությունները պահանջվում են Ձեր կարիքները հասկանալու և Ձեզ մատուցվող ծառայության լավագույն որակն ապահովելու համար, ինչպես նաև հետևյալ մասնավոր պատճառներով.
 1. Մենք կարող ենք պարբերաբար նոր պրոդուկտների, հատուկ առաջարկների և մեր կարծիքով Ձեզ հետաքրքրող այլ տեղեկությունների մասին տեղեկատվական նամակներ ուղարկել Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեին.
 2. Ժամանակառժամանակ մենք կարող ենք Ձեր տվյալներն օգտագործել նաև շուկայական հետազոտությունների նպատակով էլեկտրոնային փոստի, հեռախոսի կամ փոստի միջոցով Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար.
 3. Ձեր տեղեկությունները կարող են օգտագործվել կայքը Ձեր հետաքրքրություններին համապատասխան կարգավորելու նպատակով.
 4. Մենք երրորդ անձանց չենք վաճառելու, չենք տարածելու կամ փոխանցելու Ձեր անձնական ինֆորմացիան։
 • Պարտադիր նախապայմաններից մեկն է , որ Ձեր 18 տարին լրացած լինի ևպատասխանատվություն կրեք Ձեր գնումների համար ։
  Եթե Դուք դեռ չափահաս չեք, խորհուրդ է տրվում կայքից օգտվել ծնողների կամ օրինական խնամակալի հսկողությամբ։
 • Կայքում օնլայն վճարումների ժամանակ անհրաժեշտ անձնական եւ քարտային տվյալները մուտքագրվում են միայն համապատասխան վճարային համակարգերի / բանկի պաշտպանված էջերում: Նշված տվյալները Կայքում չեն պահպանվում:
 • Coloritgyumri.am – ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխություն մտցնել իր դրույթներում եվ պայմաններում, նախապես այդ մասին չտեղեկացնելով։

Վճարման միջոցներ

Կայքում վճարումը կատարվում է կանխիկ՝ապրանքը ստանալու պահին կամ քարտային վճարումով Ameria բանկի էջում։

 

Ապրանքի վերադարձ և փոխանակում

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին, մինչև ապրանքը ստանալու փաստաթուղթը ստորագրելը, կամ  առաքչի ներկայությամբ` ստորագրելով առաքչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը. այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում: ՀայՓոստ-ով ստացած առաքանին պետք է ստուգել տեղում խնդիր առաջանալու դեպքում կապնվել մեզ հետ։

Coloritgyumri.am ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց (կամ ՀայՓոստ-ից հեռանալուց) հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես գրասենյակում առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Գնված ապրանքները չեն կարող վերադարձվել  եթե պատրաստվել են պատվերով։

Գումարի վերադարձ.

Գումարի վերադարձը տեղի է ունենում  նույն պահին։

Վերադարձված ապրանքների գումարների ետ վճարումը իրականացվում է միայն այն եղանակով, որով ստացվել է այդ վճարումը: Օրինակ՝ եթե Դուք վճարել եք վճարային քարտով, ապա գումարը չի կարող վերադարձվել կանխիկ և կվերադարձվի քարտային գործարքը չեղարկելու միջոցով:

Պատասխանատվություն

ա) Կազմակերպությունը պատասխանատու է ցուցադրված ապրանքի նկարագրությանը և փաստացի ապրանքի համապատասխանության համար։

բ) Պատասխանատու է կորած, չառաքված և հասցեատիրոջը չհասած պատվերի համար:

գ) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից, ապրանքի էջում ներկայացված նկարագրության, սխալ ընկալման համար:

դ) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից տվյալների սխալ լրացման հետևանքով առաջացած խնդիրների համար։

ե) Պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից սխալ լրացրած պատվերի հայտի, հասցեի սխալ տրամադրման պատճառով առաքանին երրորդ անձին ուղարկվելու կամ հանձնվելու համար։

զ) Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում առաքանու այն ուշացումների համար, որոնք տեղի են  ունեցել ֆորս մաժորային իրավիճակներում( հրդեհ, հոսանքի բացակայում, համակարգի անսարքին վիճակ և այլն):

Առաքում

 • Գյումրու տարածքումառաքումը կատարվում է ընկերության առաքիչների միջոցով։
 • Երևան,ՀՀ մարզեր,Արցախ և Արտերկիր առաքումը կատարվում ՝«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի  միջոցով